EU:n tietosuoja-asetus

Yritykseni noudattaa tietojenkäsittelyssä turvallista ja lainmukaista henkilötietojenkäsittelytapaa. Huolellisella tietojenkäsittelyllä varmistan velvoitteiden ja vaatimusten noudattamisen sekä oikeuksiesi turvaamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Voit koska tahansa tarkastaa rekisterissä olevat tiedot. 

TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Tekstitoimisto Titolon asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä
Henkilötietojen käsittelijä: Tekstitoimisto Titolo
Y-tunnus: 1375925-1
Puh: 040 531 9397

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa
Yrittäjä, toimittaja Pirkko Tuominen
pirkko (at) titolo.fi
p. 040 531 9397

Kenen tietoja käsittelen?
* Asiakkaat
* Palveluntoimittajat
* Sidosryhmät
* Verkkosivun kävijät

Mistä saan tiedot?
* Asiakkaan tiedot saan asiakkaalta itseltään.
* Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä.
* Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään.
* Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään.
* Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite, jos kävijä suostuu ottamaan vastaan evästeen ”Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeiden käytön. Voit kuitenkin muuttaa evästeasetuksiasi koska tahansa.”

Kuinka kauan käsittelen tietojasi?
* Käsittelen tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelen tietoja esimerkiksi silloin, kun ex-asiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan.
* Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
* Sidosryhmien kohdalla poistan tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.
* Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään maksimissaan 5 vuotta.
Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja. Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytän 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

Näitä tietoja käsittelen
Käsittelen vain tietoja, jotka olet minulle toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:
* Nimi * Puhelinnumero * Sähköpostiosoite * Työnantaja * IP-osoite * Ammattinimike

Oikeutesi
* Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamani henkilötiedot.
* Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää minua korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
* Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olen käsitellyt henkilötietojasi lainvastaisesti tai että minulla ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
* Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. En milloinkaan luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
* Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtävieni kannalta, sinulla on oikeus pyytää minua poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistan tietosi tai ilmoitan sinulle perustellun syyn, miksi en voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustani, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
* Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitan kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
* Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikon henkilötietojasi käsitellessäni tietosuojalainsäädäntöä.

Miksi käsittelen tietojasi?
Henkilötietojen käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on journalistisen työn tekeminen sekä yhteydenpito asiakkaisiin/toimeksiantajiin ja haastateltaviin. Muista kuin asiakkaistani kerään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa.
* Asiakassuhteen hoitaminen
* Markkinointi
* Sidosryhmätoiminta

Kuka muu käsittelee tietojasi?
Tekstitoimisto Titolo käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat mm. tilitoimisto ja verkkosivujen toimittaja.

Kuinka suojaan tietosi?
* Suojaan internetyhteyden (https)
* Käytän henkilötietoja koskevaan viestintään salattua sähköpostia
* Käytän palomuuria
* Rajaan rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat.